Bedrijven en instellingen
Amsterdam Museum
NTR
De Aanpak
Brede Raad 010
Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
Gemeente Schouwen-Duiveland, het Welzijnshuis
Erasmus Universiteit Rotterdam
Historisch Museum Rotterdam, het Schielandshuis
MAMA: Showroom for Media and Moving Art Rotterdam
Museum Rotterdam
Pauluskerk
Studeren Zonder Drempels
Studium Generale/Erasmus Cultuur Rotterdam
Sticting Kunst Voor Rotterdammers (SKVR)
Stichting MEE Rotterdam Rijnmond
Stichting Platform Agenda 22 (SPA22)
Stichting Shoot-n-Share
Stichting Skyway
Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR)
Verhalenhuis Belvédere
Wereldmuseum Rotterdam
Witte de With, centrum voor hedendaagse kunst

Scholen
Accent Praktijkonderwijs Centrum
Accent Praktijkonderwijs Delfshaven
LMC Zuiderpark
LMC Praktijkonderwijs Huismanstraat
Montessorischool De Korf
VSO Herenwaard

Ervaringen eerder opdrachtgevers

“Veldwerk | film + educatie + beleid heeft met het project Je Weet Zelf! heel goed naar ons geluisterd en met ons meegedacht over de vraag hoe we leerlingen van het Praktijkonderwijs die de school gaan verlaten beter in contact kunnen brengen/houden met MEE. Dat is gelukt door stil te staan bij hun toekomstdromen. Veldwerk heeft de leerlingen zelf voor en achter de camera gezet wat tot verrassende beeldverhalen heeft geleid. We zetten nu een stap verder met elkaar door de leerlingen ook te betrekken bij het oplossen van hun eigen vraagstukken (problemen) die in de filmpjes naar voren komen. Lieke en Bieke van Veldwerk hebben de gave om de leerlingen zelf in dit proces een leidende rol te geven. Ze zijn in staat de nog niet benutte of onzichtbare kwaliteiten van deze jongeren zo de juiste plek te geven en zichtbaar te maken.”

Jan Wapenaar, Stafmedewerker Communicatie MEE Rotterdam Rijnmond

—————————-
“Veldwerk | film + educatie + beleid durft dicht in de huid te kruipen van de opdrachtgever. Bij het produceren van een stimulerende documentaire over studeren met een functiebeperking komt heel veel kijken voor wat betreft de gevoeligheid en omstredenheid van het thema. Veldwerk | film + educatie + beleid is tot een heel goed product gekomen door niet alleen 100% inleving in de opdracht voor het product. Minstens zo veel energie is gestopt in het meedenken met de opdrachtgever over zaken als: strategie, timing, p.r., richtkracht en effect. Dusdanig dat het eindproduct een meerwaarde heeft die uitstijgt boven wat intern in de organisatie denkbaar is.”

Nicoline Lodeweges, (voorheen) coördinator Studeren met een functiebeperking, Erasmus Universiteit, Rotterdam

—————————-
“Witte de With vroeg Veldwerk voor het documenteren van een filosofieproject met kinderen, een project in samenwerking met verschillende partners als de PABO en een aantal Rotterdamse scholen. Het was een complex project, zowel organisatorisch als inhoudelijk. We hebben mogen ervaren dat Veldwerk door middel van betrokkenheid, openheid en integriteit met alle zeer uiteenlopende partijen kon werken en het beste uit hen naar boven wist te halen. Veldwerk bleek in staat de processen en de inhoud te doorgronden en deze op intelligente en beeldende wijze vast te leggen. Het resultaat droeg bij aan een goede evaluatie en afronding van het project. Daarnaast zijn nu alle participanten in het bezit van een concreet en professioneel eindproduct van hun project, dat zij terug kunnen kijken en kunnen laten zien aan anderen.”

Belinda Hak en Renee Freriks, namens Witte de With, Centrum voor Hedendaagse Kunst in Rotterdam

—————————-
“De samenwerking met Veldwerk is altijd zeer professioneel en accuraat verlopen. Veldwerk heeft oog voor de beleving en ervaring van de mensen die zij in beeld laten zien en de capaciteit om die ervaring en beleving op kijkers over te brengen. Om een sfeer te laten proeven en nieuwe vragen op te roepen. Met die kundigheid heeft Veldwerk twee projecten voor SPA22 vormgegeven en laten zien dat zelfs een abstract thema als ‘veiligheid’ of ‘woonservicegebieden’ in beeld te vatten is. Dat heeft voor SPA22 niet alleen tot een verrijking van haar bijeenkomsten geleid, ook tot een verrijking van de advisering aan de gemeente Rotterdam.”

Charlotte van der Kooij, onderzoeker Stichting Platform Agenda 22 (SPA22)

—————————-
“Om het belevingsaspect en de wereld achter cijfers naar waarde te kunnen interpreteren is meer nodig. Met de inzet van een documentairefilm en participatiebijeenkomsten als extra, is de belevingswereld van de jeugd en hun leefomgeving naar een realistischere waarde geschat. (..) Ik heb de filmdocumentaire ‘Wij hangjongeren’ als een zeer bruikbaar instrument ervaren, waarmee het doel, om levendig en gericht te kunnen discussiëren bereikt is.”

Jeroen Portier namens de gemeente Schouwen-Duiveland/het Welzijnshuis