Veldwerk

Veldwerk | film + educatie + beleid ontwikkelt en produceert sociale documentaires en filmprojecten, opdrachtfilms en educatieve projecten. Met aandacht voor maatschappelijke en culturele ontwikkelingen brengt Veldwerk verhalen in beeld die verwonderen, confronteren, inspireren en de geest verruimen.

Veldwerk | film + educatie + beleid wordt gerund door Lieke van Pruijssen (Eindhoven, 1985, Master of Arts (MA) in Media en Journalistiek) en Bieke Versloot (Terneuzen, 1983, Master of Arts (MA) in de Sociologie van Kunst en Cultuur). De wisselwerking tussen gedegen research, inhoudelijke diepgang en een toegankelijke en artistiek hoogwaardige presentatievorm staat voorop. Eerder verbeeldden we in film thema’s zoals opgroeien met een verstandelijke handicap en studeren met een functiebeperking, hedendaagse beeldcultuur, hangjongeren en jeugdbeleid.

Aanpak en visie

Veldwerk | film + educatie+ beleid staat voor een doelgerichte aanpak met passie, doortastendheid en nuance.
In onze nieuwsgierigheid naar de werking van alledaagse sociale processen stellen wij de mens en zijn omgeving centraal. Voor onze films en projecten verdiepen we ons in de leefwereld en persoonlijke drijfveren van onze hoofdpersonen en deelnemende organisaties. Door mensen zelf, vanuit de eigen beleving hun eigen verhaal te laten vertellen blijven we dicht bij de bron. Zo bieden we een platform aan (groepen) mensen met een mooi, bijzonder of dringend verhaal. Aan de hand van deze persoonlijke verhalen houden we de kijker een spiegel voor en schetsen we een beeld van de wereld waarin we leven. Omdat nieuwsgierigheid naar mensen en hun handelingen van alle tijden is, raakt een productie van Veldwerk niet snel verouderd en zal deze de kijker blijven prikkelen.

De mogelijkheden van opdrachtfilms 

Of het nu gaat om informatievoorziening, het creëren van bewustwording en de beïnvloeding van beeldvorming, idee-uitwisseling of het geven van een aanzet tot discussie, een documentaire is een krachtig medium om een doelgroep of publiek persoonlijk aan te spreken!
Probleemstellingen en beleidsontwerp gericht op mens en maatschappij zijn bij uitstek geschikt om in beeld te verkennen en weer te geven. Emoties, belangen en verhoudingen, interactie en groepsdynamiek laten zich nu eenmaal moeilijk in woord vangen. Cijfers geven veelal een te abstract beeld. Film biedt de mogelijkheid om zaken zichtbaar en tastbaar te maken. Ook is het mogelijk om in film een brug te slaan tussen verschillende partijen waardoor de stap elkaar concreet te benaderen kleiner wordt.

Ons aanbod

Wij vinden het belangrijk dat de opdrachtgever en zijn doelgroep/publiek zich herkent in onze producties. Wij denken daarom graag in nauwe samenwerking met u na over het doel en de invalshoek van een project en over de manier waarop uw vraag kan worden vertaald naar een inhoudelijke en artistieke documentaire. Wij voelen ons uitgedaagd een creatieve aanpak te verbinden aan uw initiatief of vraagstuk! 
Wanneer een productie is afgerond kunnen wij u adviseren over en bijstaan in de verschillende manieren waarop u uw audiovisuele productie/project presenteert aan uw doelgroepen. Denk daarbij aan het organiseren van premières, ontwikkelen van projectwebsites, of het verzorgen van een tekstuele bijdrage tbv. een beleidsstuk of ander rapport. Bij vraag naar een breder totaalproduct kunnen wij ter ondersteuning of presentatie van een project desgewenst onze contacten in verschillende disciplines inzetten (o.a. grafisch ontwerp, webontwikkeling, postproductie, moderatie).

Educatieve toepassingen en projecten

Film is meer dan een tastbaar eindproduct. Onze ervaring is dat deelname aan het proces van een film maken zelf al bijdraagt aan het creëren van bewustwording en veranderingen in houding en gedrag van deelnemers en doelgroepen. In ons educatief aanbod zetten wij film in als instructiemedium, gaan we samen met uw doelgroep actief aan de slag met het maken van film of gebruiken we het medium om de doelgroep zelf een bepaald thema te laten verkennen en verbeelden. Op aanvraag ontwerpen we projecten en workshops op maat, passend bij uw lesstof op school of de inhoud van een tentoonstelling of film. We werken met doelgroepen uiteenlopend van scholieren tot buurtbewoners, staf en directie.

Kosten (Budget)

Veldwerk | film + educatie + beleid zet zich graag in om zowel commerciële als ideële partijen te helpen hun doelstellingen te verwezenlijken binnen het beschikbare budget. Aan de hand van een verkennend gesprek stellen wij voor u een concept op voor een documentaire of een project, evenals een gespecificeerde offerte/begroting. Schroom vooral niet om contact met ons op te nemen voor een eerste oriëntatie. Wij hebben ervaring in het zoeken van passende financiering van (ideële) projecten en kunnen u, indien gewenst, bijstaan in dit proces.