MAMA: Showroom for Media and Moving Art Rotterdam

In de Showroom, voor en achter de schermen, doen deelnemers aan de talentontwikkelingstrajecten bij MAMA in samenwerking met peers en belangrijke culturele spelers ervaring op in het culturele veld. Op basis van leeftijd, behoeften en ervaring in de culturele sector heeft MAMA specifieke trajecten ontwikkeld: Rookie Junior, Rookies, Rookie MA en Praktijkverdieping. In vervolg op een onderzoek uit 2011, onderzocht Veldwerk hoe de deelnemers aan de talentontwikkelingstrajecten leren en zich ontwikkelen. Wat betekenen de trajecten voor de beroepspraktijk en – perspectieven van haar deelnemers? En in welke zin voelen (ex-)Rookies zich verbonden met Showroom MAMA? Een reeks diepte-interviews met deelnemers en de resultaten van een online-vragenlijst geven antwoord op deze vragen.

www.showroommama.nl

Share