Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam

Procesbegeleiding, evaluatie en rapportage van belangrijkste leer – en ontwikkelpunten van de Cultuurwerkplaats met een selectie van intern en extern betrokkenen met het oog op de nieuwe koers van de organisatie. Gespreksleiding expertmeetings en organisatiebrede gesprekssessies.

Share