Stichting Platform Agenda 22

Productie van zeven korte clips (totaal 25’) over de veiligheid van verminderd zelfredzame mensen in geval van rampen en calamiteiten in de regio Rotterdam-Rijnmond. Vanuit verschillende personen en functies worden de thema’s risicocommunicatie vanuit de overheid en zelfredzaamheid van burgers uitgewerkt.
De clips worden ingezet als aanjager voor discussie en gesprek op de conferentie ‘Zelfredzaamheid bij Calamiteiten en Rampen’ van SPA22 op 17 juni 2011. De clips verschijnen eveneens op DVD.

Redactie productie: Charlotte van der Kooij, SPA22
www.agenda22-rotterdam.nl

Share