Museum Rotterdam

Kwalitatieve verkenning naar de betekenis van wijkgerichte- en community based projecten en de wijze waarop deelnemers en vrijwilligers zich verbonden voelen met het museum.
Diepte-interviews met sleutelfiguren & rapportage.

Share