Stichting Platform Agenda 22

Productie van zes korte clips (totaal 22′) over woonservicegebieden in de regio Rotterdam-Rijnmond. Wat is een woonservicegebied en wat zijn de kansen voor burgers in een woonservicegebied? Aan de hand van persoonlijke verhalen over o.a. burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk wordt het thema woonservicegebied uitgewerkt. De productie diende als aanjager voor discussie en gesprek op de conferentie van SPA22 van 22 juni jl.

Redactie: Charlotte van der Kooij, SPA22

Share