Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam, Cultuur Concreet en Gebiedscommissie Charlois

10 verwaarloosde panden, 25 treurige ruiten, 5 stenige voortuinen en een turbulente geschiedenis. Huis zkt. is een sociaal kunstproject waarbij een blok leegstaande huizen in de Charloisse Zegenstraat een tijdelijke make-over en culturele invulling vond met hulp van de straatbewoners, lokale kunstenaars, muzikanten en andere initiatieven uit de wijk. Van samen slopen, onkruid trekken en koekeloeren op de bouwplaats tot informele informatiebijeenkomsten, workshops en kleinschalige evenementen. Veldwerk zag de leegstand en het funderingsherstel als een kans om met bewoners te bouwen aan het sociale fundament, het negatieve verhaal te kantelen en  positieve energie terug te brengen in de straat.

Klik hier voor een indruk van Huis zkt.

Share