Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR)

In opdracht van de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR) ontwikkelde en produceerde Veldwerk een serie documentaire portretten over de toegankelijkheid van Rotterdam.
De VGR zet zich in voor de ondersteuning en belangenbehartiging van mensen met een beperking in Rotterdam. Het thema toegankelijkheid -in praktische en abstracte zin- staat hoog op de agenda bij besprekingen met lokale overheden, ondernemers, hulpverleners en andere relevante instellingen. De filmportretten zijn gekoppeld aan de werkterreinen van de VGR en illustreren op rake wijze waarom toegankelijkheid voor mensen met een beperking noodzakelijk is om aan de maatschappij deel te kunnen nemen.

Eén van de filmportretten is te bekijken op Vimeo. In dit portret komt ondernemer Erik Sutter van Lens B.V. aan het woord over de bijzondere en waardevolle rol die zijn Wajongers (jonggehandicapten) op de werkvloer vervullen.

Share